Бесплатна онлајн шах игра. Играј шах во чист интерфејс. Без регистрација, без реклами, без додатни plugin-и. Играј шах со компјутер, пријатели или случајни противници.
Играј Игри Турнири Играчи Тимови Форум TV
? приклучени играчи
 Повторно конектирање
 македонски јази
 Најави се

Денешен напредок

 angel 1454 81
 saeed 1545 81

Денешни лидери ( денес во водство )

 saeed 1545 81
 angel 1454 81

Активни денес

 saeed #17
 angel #17
 PARVIN #9
 rrrr1358 #3
 mehdiq1361 #2
 karem #2
 Amer #2
 Peter #1
 Mishow #1
 alexei #1

Неделен напредок

 angel 1454 81
 saeed 1545 81

Оваа недела во водство

 dehghanbamipoor 1662 162
 nuomi 1662 162
 saeed 1545 81
 angel 1454 81
 Mishow 1337 163
 King_of_The_MobChat 1337 163

Активни оваа недела

 saeed #46
 angel #43
 mehdiq1361 #23
 Thedriv #16
 rrrr1358 #15
 Mishow #12
 zamani #11
 Gintaras #8
 steelmaiden #6
 r0840s #6

Месечен напредок

 angel 1454 81
 saeed 1545 81

Табела

 Mlisa 1662 162
 dehghanbamipoor 1662 162
 Fazul 1662 162
 nuomi 1662 162
 Vic07 1566 66
 yousefhaji 1566 66
 saeed 1545 81
 gholam1365 1520 20
 Renata13 1500
 ibrahim 1500

Активни играчи

 rrrr1358 #708
 siroos #94
 Raptus #92
 Gintaras #80
 saeed #46
 angel #43
 mostafa #42
 anto007 #36
 Mishow #34
 Renata13 #32

Најдобар секавичен ( куршум ) играч

Најдобар блиц ( брз ) играч

Најдобар спор играч

 saeed 1545
 angel 1454