Бесплатна онлајн шах игра. Играј шах во чист интерфејс. Без регистрација, без реклами, без додатни plugin-и. Играј шах со компјутер, пријатели или случајни противници.
Играј Игри Турнири Играчи Тимови Форум TV
? приклучени играчи
 Повторно конектирање
 Боја
 македонски јази
 Најави се
Ја следиш оваа игра како набљудувач
Anonymous

Белиот е на ред

Црниот е на ред

Stockfish AI ниво 2 (1500)
Предходно на Личес ТВ
Stockfish AI ниво 2 (1500) vs Anonymous Неограничено
Stockfish AI ниво 2 (1500) vs Anonymous Неограничено
Stockfish AI ниво 7 (1500) vs Anonymous Неограничено
Stockfish AI ниво 1 (1500) vs Anonymous Неограничено
Anonymous vs Stockfish AI ниво 5 (1500) Неограничено
Anonymous vs Stockfish AI ниво 4 (1500) Неограничено
Anonymous vs Stockfish AI ниво 6 (1500) Неограничено
 aliimani8822 (1500) vs Stockfish AI ниво 8 (1500) Неограничено
Anonymous vs Stockfish AI ниво 1 (1500) Неограничено
Stockfish AI ниво 1 (1500) vs Anonymous Неограничено