Бесплатна онлајн шах игра. Играј шах во чист интерфејс. Без регистрација, без реклами, без додатни plugin-и. Играј шах со компјутер, пријатели или случајни противници.
Играј Игри Турнири Играчи Тимови Форум TV
? приклучени играчи
 Повторно конектирање
 Боја
 македонски јази
 Најави се

Види ги сите 47.111 игри

Моментално игра, Црниот е на ред

Бел Stockfish AI ниво 6 (1500)
Црн Anonymous

Моментално игра, Белиот е на ред

Црн Stockfish AI ниво 6 (1500)
Бел Anonymous

Моментално игра, Црниот е на ред

Бел Stockfish AI ниво 1 (1500)
Црн Anonymous

Моментално игра, Белиот е на ред

Црн Stockfish AI ниво 6 (1500)
Бел Anonymous

Моментално игра, Белиот е на ред

Бел Anonymous
Црн Stockfish AI ниво 6 (1500)

Моментално игра, Црниот е на ред

Црн Anonymous
Бел Stockfish AI ниво 1 (1500)

Белиот е на ред

Црн Stockfish AI ниво 6 (1500)
Бел Anonymous

Моментално игра, Белиот е на ред

Црн Stockfish AI ниво 1 (1500)
Бел Anonymous