Бесплатна онлајн шах игра. Играј шах во чист интерфејс. Без регистрација, без реклами, без додатни plugin-и. Играј шах со компјутер, пријатели или случајни противници.
Играј Игри Турнири Играчи Тимови Форум TV
? приклучени играчи
 Повторно конектирање
 Боја
 македонски јази
 Најави се

Види 22.177 шах-матови

Шах-мат , Црниот е победник

Црн Stockfish AI ниво 6 (1500)
Бел Anonymous

Шах-мат , Црниот е победник

Црн Stockfish AI ниво 3 (1500)
Бел Anonymous

Шах-мат , Црниот е победник

Црн Stockfish AI ниво 3 (1500)
Бел Anonymous

Шах-мат , Белиот е победник

Црн Stockfish AI ниво 1 (1500)
Бел Anonymous

Шах-мат , Белиот е победник

Црн Stockfish AI ниво 1 (1500)
Бел Anonymous

Шах-мат , Црниот е победник

Црн Stockfish AI ниво 3 (1500)
Бел Anonymous

Шах-мат , Црниот е победник

Бел Anonymous
Црн Stockfish AI ниво 6 (1500)

Шах-мат , Црниот е победник

Црн Stockfish AI ниво 4 (1500)
Бел Anonymous